Voorwaarden

KZIE Fotografie
Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van KZIE Fotografie | Vivian Jolie. Bij het boeken van een fotosessie en/of het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.

Website

Alle content van deze website is eigendom van KZIE Fotografie | Vivian Jolie en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Foto’s, tekst en overige content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds worden gebruikt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KZIE Fotografie | Vivian Jolie.

Fotosessie

Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. Binnen 14 werkdagen na uw reportage zullen de foto’s digitaal op lage resolutie met daarin groot watermerk aan u beschikbaar worden gesteld. Hier uit kunt u afdrukken of digitale bestanden kiezen om na te bestellen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Gebruik

De foto’s van een fotosessie zijn bedoeld voor gebruik binnen de privésfeer en uitsluitend bestemd voor persoonlijke doeleinden tenzij anders overeengekomen. Het publiceren van de foto’s door anderen dan KZIE Fotografie | Vivian Jolie is niet toegestaan. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor fotowedstrijden of andere toepassingen die niet binnen de genoemde privésfeer vallen.

Van iedere in uw opdracht gemaakte foto afdruk die u koopt, ontvangt u tevens een klein digitaal exemplaar met een klein subtiel logo. Deze bestanden zijn geschikt voor internetgebruik en mogen in ongewijzigde vorm en voorzien van naamsvermelding worden geplaatst op uw eigen (niet commerciële) website of social media pagina.

Voor commercieel gebruik is altijd schriftelijke toestemming van KZIE Fotografie | Vivian Jolie vereist. Tevens wordt voor commercieel gebruik een vergoeding gevraagd. Een ieder die foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden wordt verzocht contact op te nemen met KZIE Fotografie | Vivian Jolie.

Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: KZIE Fotografie” of “Foto: www.kziefotografie.nl”.

Auteurs- en portretrecht

KZIE Fotografie | Vivian Jolie is ten alle tijden de rechthebbende over het door haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gebeurd of niet. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk of © melding) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn of haar dood in handen van de erfgenamen.

Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om zijn of haar werk naar eigen inzicht te bewerken en in te zetten voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw huisdieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook commerciële publicaties.

Betalingen

Het verschuldigde bedrag voor de fotosessie en eventuele reiskosten dienen vooraf via overschrijving of tijdens de fotosessie contant en bij voorkeur gepast te worden voldaan. Foto’s worden enkel geleverd nadat het openstaande bedrag is voldaan.

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling afhalen en contant betalen bij aflevering of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.

Reiskosten van KZIE Fotografie | Vivian Jolie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen.

Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren mogelijk tot een week vooraf. Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de afspraak om welke reden dan ook, heeft KZIE Fotografie | Vivian Jolie recht op 50% van de overeengekomen vergoeding.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Wanneer u kiest voor KZIE Fotografie | Vivian Jolie is dat omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, KZIE Fotografie | Vivian Jolie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan KZIE Fotografie | Vivian Jolie te worden gemeld. KZIE Fotografie | Vivian Jolie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.

Tijdens de fotosessie bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op KZIE Fotografie | Vivian Jolie.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen worden niet retour genomen en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door KZIE Fotografie.
 De cadeaubon kan worden besteed aan een fotosessie en/of nabestellingen.
Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.